สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น Blog

dd

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกร...

e4

ชมรมกรีฑา สโมสรข้าราชการและบุคลากร มข. กวด 22 เหรียญ ในอ่างแก้วเกมส์ เชียงใหม่

ชมรมกรีฑา สโมสรข้าราชการและบุคลากร...

clubkku-DSC_0086

สโมสรข้าราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม “เกษตรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 34”

การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะก...