ชมรมกรีฑาประสบผลสำเร็จ

การแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์  ทีมงานกรีฑามีผลงานทำได้4 ทอง 4 เงิน 6 ทองแดง   ซึ่งมี 61 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน งานนี้จะสำเร็จลงได้ต้องขอขอบคุณท่านอธิบการบดี  ท่านนายกสโมสรข้าราชการและบุคลากร และนักกีฬาที่ตั้งใจฝึกซ้อมจนประสบผลสำเร็จในการแข่งขันในครั้งนี้ และขอขอบคุณครอบครัวนักกีฬาทุกๆคนที่เสียสละแบ่งเวลาทำการฝึกซ้อมตลอดจนไปทำการแข่งขันขอขอบคุณครับ

19059268_1729639160382838_189661776706639829_n 19059673_1729638140382940_5194190990084607005_n 19105505_1729638320382922_4277899805083109009_n 19105859_1729638237049597_8759742117922977595_n 19106016_1729638947049526_5833180718485632258_n 19184129_1771886349495180_407715467_n 19184155_1771886342828514_1352685984_n 19191115_1771886356161846_1991421923_n 19198240_1771886352828513_55979511_n 19198287_1771886339495181_667778413_n 19198367_1771886359495179_99101819_n 19206420_1771886336161848_317552616_n 19239761_1771886362828512_749342424_n 19251167_1771886346161847_134941970_n

ลำดับ มหาวิทยาลัย เหรีญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 68 37 50
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 42 41 37
3 .มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 31 26
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 31 31
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 19 10
6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 14 5 8
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 13 15 16
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12 15 29
9 มหาวิทยาลัยศิลปากร 12 5 7
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 12 3 16

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เหรียญทอง
กรีฑา – วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 – 54 ปี ชาย | นายเกรียงไกร ศิริรัมย์
กรีฑา – วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 50 – 54 ปี ชาย | นายเกรียงไกร ศิริรัมย์
กรีฑา – วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 – 54 ปี ชาย | นายเกรียงไกร ศิริรัมย์
กรีฑา – วิ่ง 800 เมตร อายุ 50 – 54 ปี ชาย | นายเกรียงไกร ศิริรัมย์
กอล์ฟ – บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 21-22 | นายไชยเดช แก้วสง่า
กอล์ฟ – บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 13-14 | นายมงคล ดอนขวา
กอล์ฟ – บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-26 | นายอรรถยุทธ อินทรปรีชา
เซปักตะกร้อ – ทีม อาวุโส ชาย |
เทนนิส – ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป |
เทนนิส – ชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป |
เทนนิส – ชาย อายุ 55 ปี ขึ้นไป |
เทนนิส – หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป |
เทนนิส – คู่ผสม จำกัดอายุ (ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป หญิงไม่จำกัดอายุ) |
แบดมินตัน – ประเภทบุคคล – หญิงคู่ อายุ 40 ปี ขึ้นไป |
แบดมินตัน – ประเภทบุคคล – คู่ผสม อายุ 50 ปี ขึ้นไป |
เหรียญเงิน
กรีฑา – กระโดดไกล อายุ 50 – 54 ปี ชาย | นายสำรอง ท้าวอนนท์
กรีฑา – วิ่ง 400 เมตร อายุ 45 – 49 ปี หญิง | นางปณิชา ตระกาลไทย
กรีฑา – วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 – 44 ปี หญิง | น.ส.กมลทิพย์ เบ้าหนองบัว
กรีฑา – วิ่ง 800 เมตร อายุ 45 – 49 ปี หญิง | นางปณิชา ตระกาลไทย
กอล์ฟ – บุคคลหญิง อายุ 25-60 ปี แต้มต่อ 13-24 | นางสาวรัชนี เกตุแก้ว
กอล์ฟ – บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-26 | นายพัฒนพงศ์ โตภาคงาม
กอล์ฟ – บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 29-30 | นายพีร์นิธิ อักษร
กอล์ฟ – บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-32 | นายรัตนศักดิ์ รู้ยืนยงค์
กอล์ฟ – บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 35-36 | นายมนูญ ตนัยโชติ
กอล์ฟ – บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 21-22 | นายสังเวียน ปินะกาลัง
กอล์ฟ – บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 33-34 | นายทวี พรมดี
เทนนิส – ทีม |
เทนนิส – ชาย อายุ 50 ปี ขึ้นไป |
เทนนิส – หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป |
แบดมินตัน – ประเภทบุคคล – ชายคู่ ทั่วไป |
แบดมินตัน – ประเภทบุคคล – ชายคู่ อายุ 40 ปี ขึ้นไป |
แบดมินตัน – ประเภททีม |
แอโรบิก – บุคคลเดี่ยว หญิง Marathon รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี |
แอโรบิก – บุคคลเดี่ยว หญิง Marathon รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป |
เหรียญทองแดง
กรีฑา – เดิน 3,000 เมตร อายุ 50 – 54 ปี ชาย | นายประเสริฐ ทุมมา
กรีฑา – วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 – 44 ปี หญิง | น.ส.กมลทิพย์ เบ้าหนองบัว
กรีฑา – วิ่ง 200 เมตร อายุ 50 – 54 ปี ชาย | นายเกรียงไกร ศิริรัมย์
กรีฑา – วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 – 44 ปี หญิง | น.ส.กมลทิพย์ เบ้าหนองบัว
กรีฑา – วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร อายุ 50 – 54 ปี ชาย | นายเกรียงไกร ศิริรัมย์,นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย,นายสำรอง ท้าวอนนท์,นายประเสริฐ ทุมมา
กรีฑา – วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร อายุ 50 – 54 ปี ชาย (ไม่นับเหรียญ) | นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย,นายเกรียงไกร ศิริรัมย์,นายสำรอง ท้าวอนนท์,นายประเสริฐ ทุมมา
กอล์ฟ – ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ | นายพงษ์ธร สุวรรณธาดา, นายพิชญรัตน์ แสนไชยสุริยา, นายรักพงษ์ เพชรคำ, นายาสงัด ปัญญาพฤกษ์, นายอรรถยุทธ อินทรปรีชา
กอล์ฟ – บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 27-28 | นายบัญชา กินบุญ
กอล์ฟ – บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 29-30 | นายสาธร พรตระกูลพิพัฒน์
แบดมินตัน – ประเภทบุคคล – ชายคู่ อายุ 55 ปี ขึ้นไป |
แอโรบิก – บุคคลเดี่ยว หญิง Marathon รุ่นอายุ 36 – 44 ปี |

สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร ประธานชมรมกรีฑา /รายงาน

img_4065

You may also like...