พิธีมอบธงและให้โอวาทนักกีฬา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนยายน 2560 เวลา 17.30 น. ที่สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพิธีให้โอวาทและมอบธงกีฬา โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวให้โอวาท ซึ่งปีนี้ได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 270 คน ซึ่งมีสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 61 สถาบัน

img_9087 img_9076 img_9077 img_9078 img_9079 img_9080 img_9081 img_9083 img_9084 img_9085 img_9086

สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร /ภาพข่าว

You may also like...