ประชุมจับฉลากแบ่งสาย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นายประสิทธิ์ โททุโย นายกสโมสรฯ เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 36 และงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” และเปิดตัวการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งที่ 37 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาพะเยาเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 สำหรับในช่วงบ่าย เป็นการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา และจับสลากแบ่งสายประเภททีม โดยคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) 4 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด และ เซปักตะกร้อ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

g a b d e f

สมบัติ แสงพล ถ่ายภาพ/สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร รายงาน

You may also like...