แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ที่ SF STRIKE BOWL ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นายเสกสิทธิ์ สังคีรี ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
โดย รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวเปิดงาน

img_2851_1382919565 img_2852_1382919590 img_2836_1382919548 img_2834_1382919530 img_2891_1382919796 img_2888_1382919773 img_2878_1382919748 img_2877_1382919731 img_2874_1382919703 img_2859_1382919677 img_2858_1382919660 img_2855_1382919641 img_2853_1382919611 img_2808_1382917363 img_2806_1382917409 img_2802_1382917389 img_2787_1382917108 img_2786_1382917083

You may also like...