กำหนดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” 9-16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

กำหนดการการแข่งขันกีฬาคลอดแล้ว

กำหนดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”  9-16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

You may also like...