ขอให้นักกรีฑาเตรียมความพร้อม

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ทางชมรมกรีฑา สโมสรข้าราชการและบุคลการ มข.ได้ทำการฝึกซ้อม
และเข้าร่วมการแข่งขันในงานวิ่งต่างๆที่จัดขึ้นในเขตจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในวันและสถานที่ดังกล่าว ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากร มข.ที่มีความสามารถในทางกรีฑา ทั้งประเภทลู่ และลาน ร่วมสมัครและทำการฝึกซ้อมได้ที่ สนามกีฬากลาง มข.ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป จันทร์ถึงศุกร์ครับผม

สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร
ประธานชมรมกรีฑา

You may also like...