กีฬา สกอ. (ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35)

กีฬา สกอ. (ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35)

การแข่งขันกรีฑา ระหว่างวันที่ 7  8  9 มิย. 2559 ได้เสร็จสิ้นแล้วครับ ทีมกรีฑา ม.ขอนแก่น สามารถกวาดเหรียญได้1 ทอง, 6 เงิน และ 3 ทองแดง ท่ามกลางอากาศร้อนระอุ ซึ่งปีนี้เจ้าภาพจัดแข่งขันตั้งแต่เวลา 13.00น.เป็นต้นไป ชิงชัยเหรียญได้ตามที่คาดหมาย ผู้จัดการทีมกรีฑาขอขอบคุณนักกีฬาที่เสียสละเวลามาฝึกซ้อมตลอดถึงเข้าร่วมการแข่งขัน ขอขอบคุณท่านอธิการดี มข.ที่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ขอบคุณครอบครัวนักกีฬาที่เสียสละเวลาให้นักกีฬามาทำการฝึกซ้อมตลอดถึงการแข่งขัน..

   สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร ผู้จัดการทีมกรีฑา/ รายงาน

You may also like...