Monthly Archive: เมษายน 2014

สโมสรบุคลากรและข้าราชการ มข.ประกาศ พร้อมนำนักกีฬา 314 คนสู้ศึกกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นความสามัคคีและนำความสำเร็จเพื่อฉลองชัยวาระ 50 ปี มข

สโมสรบุคลากรและข้าราชการ มข.ประกาศ พร้อมนำนักกีฬา 314 คนสู้ศึกกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นความสามัคคีและนำความสำเร็จเพื่อฉลองชัยวาระ 50 ปี มข

                                  ...