Category: กิจกรรม

กิจกรรม

clubkku-DSC_0086

สโมสรข้าราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม “เกษตรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 34”

การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะก...

สโมสรบุคลากรและข้าราชการ มข.ประกาศ พร้อมนำนักกีฬา 314 คนสู้ศึกกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นความสามัคคีและนำความสำเร็จเพื่อฉลองชัยวาระ 50 ปี มข

สโมสรบุคลากรและข้าราชการ มข.ประกาศ พร้อมนำนักกีฬา 314 คนสู้ศึกกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นความสามัคคีและนำความสำเร็จเพื่อฉลองชัยวาระ 50 ปี มข

                                  ...